Sơ đồ kinh doanh

Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh của Công ty Cổ Phần Toyota Thăng Long

Ông Lại Vũ Trường – Phó Giám đốc Kinh doanh

Ông Cồ Duy Từ – Trưởng phòng Kinh doanh 1

Ông Cao Hồng Quảng – Trưởng phòng Kinh doanh 2

Bà Trần Thị Thúy – Trưởng phòng Kinh doanh 3

Bà Nguyễn Hà Ly – Trưởng phòng hành chính bán hàng

Ông Đinh Xuân Tùng – Trưởng phòng Phụ kiện

0969789999